Zatepľovacie systémy ETICS

Tepelné straty skrz obvodový plášť predstavujú 30 - 40% celkového úniku tepla. Investujte do kvalitného zateplenia s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Kvalitná a kvalitne vykonaná ETICS izolácia zvyšuje komfort budov a významne znižuje náklady na vykurovanie.

Jednotlivé materiály vyberáme s ohľadom na to, že ich kvalita ovplyvňuje účinnosť celého systému.

Články a katalógy