Po zaschnutí lepiacej hmoty tepelnú izoláciu k fasáde ešte ukotvíme pomocou fasádnych tanierových hmoždiniek. Najskôr vyvŕtame otvor, do ktorého vložíme hmoždinku s tanierom a potom zatlčieme tŕň, ktorý ju roztiahne a ukotví v murive. Vo finále zaslepíme otvor v izolácii, vyfrézovaný pre tanier hmoždinky.

Pre správnu funkciu kotvenia je potrebné vybrať príslušný druh hmoždinky podľa druhu a hrúbky izolantu, výšky zatepľovaného plášťa budovy a druhu murovacieho materiálu.