Hrubá stavba

Základné stavebné materiály, ktoré nájdete v našej ponuke, sú určené predovšetkým pre kompletnú hrubú stavbu rodinných domov, klasickú bytovú zástavbu a murované stavby pre občiansku vybavenosť.

Klasický spôsob stavby domov a tradičné stavebné murovacie materiály majú aj dnes svoje nezastupiteľné miesto. Roky preverené stavbárske princípy stále prevažujú nad alternatívnymi druhmi výstavby, alebo ich dopĺňajú.

Články a katalógy