Vyplňte krátky dotazník a prihláste sa k odberu noviniek zo stavebníctva.

Za každý vyplnený formulár dostanete pri pokladni malú pozornosť. Ďakujeme.

 

 

SÚHLAS SPRACOVANIE OS. ÚDAJOV PRE ZASIELANIE NEWSLETTERA

spoločnosťou BEKWOODCOTE s.r.o.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa nižšie uvedených pravidiel pre účely zasielanie newslettra podľa mojich preferencií a záujmov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov sú spoločnosti  BEKWOODCOTE s.r.o., Odborárska 52 831 03 Bratislava, IČO: 31364951, WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 31404367 a KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36315991.

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie informačného newslettra s ponukami personalizovanými podľa uvedených preferencií a lokality. Doba pracúvania údajov sú 2 roky. Súhlas je udelený označením (zakliknutím) poľa pri texte s informáciou o udelení súhlasu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomne na adresu niektorého z prevádzkovateľov alebo cez online formulár na Výkon práv dotknutých osôb, ktorý nájdete na http://www.bekwoodcote.sk/formular-gdpr. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Príjemcami, ktorí v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje sú spoločnosti poskytujúce online marketingové služby napr. Google, Facebook, Mailchimp, agentúra pre vernostný program SVET VÝHOD - AMDEN SK s.r.o., hostingová spoločnosť Altron s.r.o.

 Ako dotknuté osoby máte právo na prístup k informáciám, právo opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na adrese http://www.bekwoodcote.sk/gdpr