tepelné izolácie

Približne 3/4 energie, ktorú v domácnosti spotrebujeme, pripadá na vykurovanie. Tepelnou izoláciou docielime úspory nákladov na vykurovanie alebo klimatizáciu a výrazného zlepšenia teplotnej pohody vo vnútri budov. Investície do kvalitnej tepelnej izolácie sa relatívne skoro vrátia. Ďalšou nemenej podstatnou funkciou tepelnej izolácie je účinná zvuková izolácia a ochrana proti požiaru.

Dôležité je aj zodpovedajúce príslušenstvo, s ktorým dosiahnete maximálny účinok celého zatepľovacieho systému.

V ponuke nájdete  tepelnú izoláciu  z minerálnej vaty (skla alebo čadiča) a polystyrénu, určenú pre vodorovné, kolmé i šikmé typy konštrukcií.

Články a katalógy