Kvalitná fasádna izolácia je základom účinného zatepľovacieho systému, medzinárodne označovaného anglickou skratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Dokáže zabrániť najväčšiemu úniku tepla cez plášť budovy a ušetriť významnú časť prevádzkových nákladov ako na vykurovanie, tak na klimatizáciu.