Vrcholový management

Martin Zavacký
Konateľ spoločnosti
Ján Bednár
Finančný manager, člen predstavenstva

Produktový management

Pavol Tokoš
Manažér nákupu
Michal Štefanovie
Suchá výstavba
Juraj Leško
Základné stavebné materiály
Jozef Časnocha
ETICS a stavebná chémia
Marián Blažej
Inžinierske siete
Jarmila Sýkorová
Business manažér Interiérové Štúdio
Michal Zavacký
Sanita
Peter Smrekovský
Business manažér Inštalatérske Centrum

Regionálny management

Martin Zavacký
Región Bratislava
Juraj Poliaček
Región severné Slovensko
Roman Koprda
Región južné Slovensko
Pavol Ondrejka
Región stredné Slovensko
Ladislav Mura
Región východné Slovensko