Manažment divízie WOODCOTE

Martin Zavacký
generálny riaditeľ
Lukáš Průdek
finančný riaditeľ
Jana Ilavská
manažér divízie
Anet Schmögerová
asistentka vedenia spoločnosti