Manažment divízie WOODCOTE

Martin Zavacký
generálny riaditeľ
Lukáš Průdek
finančný riaditeľ
Jana Ilavská
prevádzková riaditeľka
Anet Schmögerová
asistentka vedenia spoločnosti

Produktový management

Gabriel Póčik
Inštalácia/vykurovanie
Michal Zavacký
Sanita
Pavol Tokoš
Manažér nákupu
Juraj Leško
Základné stavebné materiály
Matej Turzo
Tepelná izolácia a hydroizolácia
Danica Koreňová
Zatepľovacie systémy
Igor Polubojarov
Riaditeľ objektovej divízie
Martin Torma
Manažér retailových prevádzok
Marián Blažej
Inženiérske siete