Manažment divízie WOODCOTE

Martin Zavacký
generálny riaditeľ
Lukáš Průdek
finančný riaditeľ
Jana Ilavská
prevádzková riaditeľka
Anet Schmögerová
asistentka vedenia spoločnosti

Produktový management

Pavol Tokoš
Manažér nákupu
Juraj Leško
Základné stavebné materiály
Matej Turzo
Tepelná izolácia a hydroizolácia
Danica Koreňová
Zatepľovacie systémy a SOZ
Igor Polubojarov
Riaditeľ objektovej divízie
Martin Torma
Manažér retailových prevádzok