sadrokartón SDK

Sadrokartón  sa stal synonymom materiálu pre rýchly spôsob suchej výstavby, teda stavebných postupov bez použitia mokrých procesov. Sadrokartón sa uplatňuje ako u novostavieb, tak pri rekonštrukciách a opráv bytových, občianskych, priemyselných alebo poľnohospodárskych stavieb.

Sadrokartónové dosky  možno využiť na SDK priečky, SDK podhľady, obklady stien a konštrukcie podkrovia. V ponuke nájdete všetky bežné druhy - základné dosky, protipožiarne sadrokartónové dosky, dosky opatrené impregnáciou či špeciálne akustické sadrokartónové dosky, u ktorých bola maximálne posilnená ich prirodzená zvukovo-izolačná vlastnosť.

Články a katalógy