Pórobetón je špeciálny druh betónu, ktorý má vďaka vysokej pórovitosti nižšiu objemovú hmotnosť a vylepšené tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. Použitie pórobetónu umožňuje znížiť spotrebu materiálu a náklady na dopravu. Pórobetón sa skladá z jemne namletého piesku, vápna, cementu, vody a kypriacej látky. Po stuhnutí hmoty vo forme sa surové pórobetónové bloky presne prirežú a vodnou parou pri teplote 200 ˚C vytvrdia. Po vysušení zostane v póroch tepelne izolujúci vzduch. Vznikajúci kondenzát, para, zvyšné energie a suroviny sa pri výrobe vracajú späť do obehu. Pri výrobe pórobetónu z čisto prírodných surovín nevznikajú žiadne škodlivé látky, ktoré by mohli znečistiť vzduch, vodu alebo zeminu.