Tehla  je základný stavebný prvok, spravidla v tvare kvádra s pomerom strán 4: 2: 1. V našej ponuke nájdete klasické pálené keramické tehly, betónové, pórobetónové aj vápennopieskové tehly a samozrejme tiež murovacie malty.