Českomoravský cement

Cement je stavebný spojivo, ktoré slúži ako prísada maltových a betónových zmesí už od antiky a následne stredoveku. O životnosti cementu svedčia aj také stavby, ako je kopula Pantheonu v Ríme alebo pražský Karlov most.

Cement je pre životné prostredie bezproblémový materiál, pri ručnom spracovaní je však po zmiešaní s vodou silne zásaditý a preto je žiaduce používať ochranné pomôcky, ktoré môžu zabrániť vdýchnutiu cementového prachu alebo postriekania lúhom.

Varianty produkty:

  • Balený portlandský
  • Portlandský zmesový cement CEM II / BM (S-LL) 32,5 R
  • Portlandský cement CEM I 42,5 R

Bude sa Vám tiež hodiť

Kde nájdete tento produkt?

Údaje zadané do formulára budú spracované a uchované v súlade s našimi pravidlami pre spracovanie osobných údajov len a iba za účelom vybavenia Vašej záležitosti.