Českomoravský cement || Woodcote

Českomoravský cement

Českomoravský cement sa stal dcérskou spoločnosťou skupiny výrobcov HeidelbergCement. Cieľom vývoja nových produktov Českomoravského cementu je nielen šetrnejšie stavanie, ale aj navyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov pri výrobe a rekultivácia prírodnej krajiny po ukončení ťažby.