WOODCOTE FRANCHISE PARTNER s.r.o. (WFP) je ambiciózna inovatívna spoločnosť, ktorá sprostredkováva partnerské siete predajní pre sesterské obchodné reťazce KVIP a WOODCOTE Stavebniny pod obchodnými názvami KVIP PARTNER a WOODCOTE PARTNER.

Hlavnými hodnotami spoločnosti sú kvalitné služby s benefitmi, férovosť, partnerstvo, rast obchodného obratu, predaj maržových výrobkov, istota a profesionalita.

WOODCOTE FRANCHISE PARTNER s.r.o. je súčasťou skupiny Woodcote Group a.s., jej zakladateľmi sú Woodcote Group a.s. reťazec 71 špecializovaných predajní pre stavebné materiály a TZB v ČR a SR, a Pán Filip Vailing, bývalý prokurista spoločnosti KVIP s.r.o.

 

Právné údaje:

WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o.
IČ: 31404367
Vajnorská 135
Bratislava
831 03