Približne 3/4 energie, ktorú v domácnosti spotrebujeme, pripadá na vykurovanie. Tepelnou izoláciou docielime úspory nákladov na vykurovanie alebo klimatizáciu a výrazného zlepšenia teplotnej pohody vo vnútri budov. Investície do kvalitnej tepelnej izolácie sa relatívne skoro vrátia. Ďalšou nemenej podstatnou funkciou tepelnej izolácie je účinná zvuková izolácia a ochrana proti požiaru. Okrem minerálnej vaty a polystyrénu v ponuke nájdete ďalšie druhy tepelnej izolácie pre aplikácie so špecifickými požiadavkami.