Penové sklo

Penové sklo vyniká absolútnou difúznou uzavretosťou materiálu a odolnosťou voči chemickým a biologickým vplyvom. Použitie penového skla je vhodné v častiach stavby, kde tepelná izolácia podlieha vyššiemu tlaku - v základoch alebo pod plávajúcu základovú dosku, v podlahách a stropoch, v strechách - kde zabraňuje difúzii vodnej pary cez strechu, pre oddelenie priestorov s vysokou vlhkosťou, okolo bazénov a nádrží, a všeobecne pri stavbe pasívnych a nízkoenergetických domov alebo pri rekonštrukcii.

Vlastnosti
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,040-0,060 W / mK 
Faktor difúzneho odporu:  μ  - materiál úplne parotesný 
Objemová hmotnosť:  ρ  = 120-190 kg / m 
3
Trieda reakcie na oheň: A1 (nehorľavé)

Výhody
  Dlhá životnosť
  Minimálna nasiakavosť
  100% recyklovateľný materiál
  Schopnosť vypĺňať nerovnosti
  Väčšia únosnosť oproti polystyrénu

Kde nájdete tento produkt?

Údaje zadané do formulára budú spracované a uchované v súlade s našimi pravidlami pre spracovanie osobných údajov len a iba za účelom vybavenia Vašej záležitosti.