Ak budete strechu rekonštruovať efektívne a budete dbať na optimálnu tepelnú izoláciu a kvalitnú realizáciu, môžete znížiť náklady na vykurovanie a energie a tiež získať dotácie na energetickú obnovu z programu OBNOV DOM.

Systém nadkrokvového zateplenia DELTA-MAXX POLAR ponúka ucelené riešenie pre rekonštrukciu strechy zo strany exteriéru, takže vnútorný obklad zostáva zachovaný a podkrovie môže ostať obývané aj počas rekonštrukcie. Súčasťou riešenia nie sú len PIR dosky s kašírovanou podstrešnou fóliou, ale aj vhodná parobrzda, tesniaci program a kotvenie.

DELTA®-systémové riešenie pre rekonštrukciu strechy

Pre dodatočné zateplenie ponúka DELTA® početné systémové riešenia, či už ako nadkrokvové zateplenie, alebo v kombinácii nadkrokvové zateplenie s medzikrokvovým zateplením – vždy energeticky optimálne prispôsobené individuálnym požiadavkám a potrebám investora. Výhoda týchto systémových riešení: Rekonštrukčné práce je možné vykonávať zvonku – bez zásahu do prerobeného obytného priestoru.

 

Výhody systému DELTA®-MAXX POLAR:

 • Kompletné riešenie zateplenia strechy zo strany exteriéru
 • Vhodné aj pre rekonštrukciu strechy s poškodenou parozábranou
 • Úspora energie – zníženie nákladov na vykurovanie (možnosť splnenia podmienok pre dotáciu z programu Obnov dom)
 • Zníženie prehrievania podkrovia v letných mesiacoch
 • Záruka 30 rokov na integrovanú podstrešnú fóliu

 

Systém DELTA MAXX POLAR dostanete v pobočkách Woodcote Stavebné centrum.

 

 

Prečo má zmysel rekonštrukcia strechy?

Ak budete strechu rekonštruovať efektívne a budete dbať na optimálnu tepelnú izoláciu a kvalitnú realizáciu, môžete znížiť náklady na vykurovanie a energie a tiež získať dotácie na energetickú obnovu z programu OBNOV DOM. Ak je strecha opäť v perfektnom stave, zvyšuje sa zároveň aj hodnota domu, keďže strecha je dnes dôležitým ukazovateľom stavu nehnuteľnosti. Existuje teda veľa dôvodov, prečo udržiavať strechu domu v dobrom stave a prípadne vykonať kompletnú rekonštrukciu!

 

Kedy je potrebné vykonať rekonštrukciu strechy?

Existujú náznaky, kedy je potrebné starú strechu obnoviť alebo zrekonštruovať. Ak sa napríklad zvyšuje frekvencia poškodení, napríklad v dôsledku pravidelne polámaných alebo chýbajúcich škridiel, mali by sa prijať opatrenia, aby sa predišlo poškodeniu nižšie položených vrstiev.

Rekonštrukcia strechy môže mať samozrejme zmysel aj vtedy, ak nedôjde k priamemu poškodeniu strechy. V mnohých budovách je napríklad dobrá energetická renovácia doplnením a/alebo obnovou tepelnej izolácie, aby sa znížila spotreba energie. Vďaka takto ušetreným nákladom na vykurovanie, je možné náklady na rekonštrukciu po určitom čase amortizovať.

Najčastejšími znakmi, že strechu je treba rekonštruovať sú:

 • optické poškodenie strechy (polámané, alebo chýbajúce škridly, poškodený plech, atď.),
 • veľké energetické straty – vysoké náklady na vykurovanie
 • prehrievanie podkrovia v letných mesiacoch
 • prejavy vlhkosti v streche ktoré sú spôsobené:
 • zatekaním dažďa, alebo snehu do strechy
 • tepelnými mostami – chýbajúca tepelná izolácia
 • nesprávne zvolenou, alebo zle zrealizovanou parozábranou

Systém DELTA MAXX POLAR dostanete v pobočkách Woodcote Stavebné centrum.