Obnovte s WOODCOTE Váš rodinný dom a získajte príspevok od štátu. 

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou.  

Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné energetické štandardy a sú záťažou pre životné prostredie. Cieľom programu je zrealizovanie takej obnovy domu, ktorej výsledkom bude dosiahnutie min 30% energetickej úspory oproti pôvodnému stavu. Príspevok získa žiadateľ až po splnení všetkých požadovaných podmienok a všetkých náležitostí, ktoré vyplývajú z prihlášky.  

 

Vo WOODCOTE GROUP vieme žiadateľom pomôcť hneď niekoľkými spôsobmi:

 • Energetická štúdia,
 • Energetický certifikát pred a po rekonštrukcii,
 • Projektové energetické hodnotenie,
 • a samozrejme u nás nakúpite materiál potrebný na rekonštrukciu.

 

Energetická štúdia - 39€ 

Energetická štúdia je jedinečný produkt. Je to informatívny prepočet predpokladanej výšky úspory primárnej energie, ktorú získate rekonštrukciou Vášho domu. Výsledkom energetickej štúdie je, nie len výška úspory primárnej energie, ale aj informatívny výpočet predpokladanej výšky dotácie.

Ako si objednať Energetickú štúdiu?

 • Po kliknutí na OBJEDNAŤ ONLINE budete presmerovaný na online dotazník nášho autorizovaného partnera pre službu Obnov dom.
 • Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa Vám objaví sumarizácia objednávky, ktorú je možné ešte pred záväzným odoslaním editovať.
 • Objednávku považujeme za záväznú až po odkliknutí na tlačidlo Objednať a zaplatiť.
 • Ak potrebujete pomoc pri vypĺňaní, volajte, prosím, na telefónne číslo uvedené priamo v dotazníku.

OBJEDNAŤ ONLINE ZA 39€ (cena je uvedená s DPH)

Kto môže požiadať o príspevok na obnovu domu

 • každý občan EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
 • vlastník/spoluvlastník rodinného domu na Slovensku postaveného pred rokom 2013
 • žiadateľ nebol odsúdený za majetkové trestné činy, nemá nedoplatky na daniach a odvodoch a nie je v exekúcii

Čo preto musím urobiť?

 • obnova rodinného domu musí priniesť úsporu minimálne 30%
 • povinným opatrením je zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu) alebo výmena okien a dverí

Čo teda viem obnoviť?

Vďaka dotácii môžete teda obnoviť:

 • zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu) - opatrenie A
 • výmena okien a dverí - opatrenie A
 • inštalácia obnoviteľného zdroja energie (tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory) - opatrenie B1
 • inštalácia elektrokotla - opatrenie B1
 • výmena starého plynového kotla alebo kotla na uhlie/vykurovací olej za plynový kondenzačný kotol - opatrenie B1
 • vytvorenie zelenej strechy (extenzívnej, intenzívnej) - opatrenie B2
 • inštalácia nádrže na zber dažďovej vody (podzemnej, nadzemnej) - opatrenie B3
 • inštalácia vonkajších žalúzií a roliet - opatrenie B4
 • odstránenie azbestu - opatrenie B5

Certifikáty si viete zakúpiť prostredníctvom nášho internetového obchodu baustore.sk alebo priamo na našich pobočkách WOODCOTE Stavebné Centrum, Profi Centrum a Inštalatérske Cecntrum. Po objednaní certifikátu Vás budú do 2 pracovných dní* telefonicky kontaktovať naše kolegyne, ktoré budú od Vás potrebovať informácie potrebné k získaniu certifikátu. Tie s Vami spracujú a potvrdia. Následne podajú žiadosť na certifikát. Ten bude vystavený do 15 - 21 pracovných dní* od podania žiadosti, teda po zaslaní všetkých potrebných podkladov. 

V prípade, že na vykonanie rekonštrukcie potrebujete stavebné povolenie alebo si žiadate o dotáciu spätne, teda na už vykonanú rekonštrukciu, potrebujete Projektové energetické hodnotenie! Energetický certifikát sa vydáva len, ak postačuje ohláška.