Obnovte s WOODCOTE Váš rodinný dom a získajte príspevok od štátu. 

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou.  

Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné energetické štandardy a sú záťažou pre životné prostredie. Cieľom programu je zrealizovanie takej obnovy domu, ktorej výsledkom bude dosiahnutie min 30% energetickej úspory oproti pôvodnému stavu. Príspevok získa žiadateľ až po splnení všetkých požadovaných podmienok a všetkých náležitostí, ktoré vyplývajú z prihlášky.  

 

Nakúpte a ušetrite

Pri nákupe tovaru v hodnote 8 990 € s DPH získate od nás zľavu v hodnote certifikátov (400 €). Zľavu je možné využiť jednorazovo.

 

Kto môže požiadať o príspevok na obnovu domu

 • každý občan EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
 • vlastník/spoluvlastník rodinného domu na Slovensku postaveného pred rokom 2013
 • žiadateľ nebol odsúdený za majetkové trestné činy, nemá nedoplatky na daniach a odvodoch a nie je v exekúcii

Čo preto musím urobiť?

 • obnova rodinného domu musí priniesť úsporu minimálne 30%
 • povinným opatrením je zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu) alebo výmena okien a dverí

Čo teda viem obnoviť?

Vďaka dotácii môžete teda obnoviť:

 • zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu) - opatrenie A
 • výmena okien a dverí - opatrenie A
 • inštalácia obnoviteľného zdroja energie (tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory) - opatrenie B1
 • inštalácia elektrokotla - opatrenie B1
 • výmena starého plynového kotla alebo kotla na uhlie/vykurovací olej za plynový kondenzačný kotol - opatrenie B1
 • vytvorenie zelenej strechy (extenzívnej, intenzívnej) - opatrenie B2
 • inštalácia nádrže na zber dažďovej vody (podzemnej, nadzemnej) - opatrenie B3
 • inštalácia vonkajších žalúzií a roliet - opatrenie B4
 • odstránenie azbestu - opatrenie B5