Risen Energy

Risen Energy

Spoločnosť Risen Energy Co., Ltd. bola založená v roku 1986 a v roku 2010 bola kótovaná na čínskej burze cenných papierov. Spoločnosť Risen Energy je jedným z priekopníkov v oblasti solárnej energie a venuje sa tomuto odvetviu ako odborník na výskum a vývoj, integrovaný výrobca od plátkov až po moduly, výrobca off-grid systémov, ako aj investor, developer a EPC fotovoltaických projektov. S cieľom dodávať zelenú energiu na celom svete sa spoločnosť Risen Energy rozvíja na medzinárodnej úrovni a má kancelárie a predajné siete v Číne, Nemecku, Austrálii, Mexiku, Indii, Japonsku, USA a ďalších krajinách.