icopal vedag logo

Icopal Vedag

Pôvodne dánska spoločnosť, založené Jansem Villadsenem, rozšírila pôsobnosť i do Českej republiky, kde v Litvínově vyrába moderné hydroizolačné bitumenové asfaltové pásy pre spodnú stavbu a ploché i šikmé strechy pod značkou Icopal Vedag.