heluz logo

Heluz

Rodinná firma nesúca značku Heluz vyrába tehly od roku 1876, kedy Ján Gregor v Dolnom Bukovsku rozpálil prvú žiarovú pec. Kvalitne spracované tehly sú schopné odolať času a po zbúraní pôvodnej stavby ešte často poslúžia ako stavebný materiál pre rekonštrukciu historických stavení. Po páde komunistického režimu na rodinnú tradíciu nadviazal Vladimír Heluz a výroba mohla úspešne pokračovať ďalej.