cs beton logo

CS-BETON

Spoločnosť CS-BETON so sídlom v Litoměřiciach od roku 1992 na trh dodáva betónové výrobky pre stavbu chodníkov, okrasných i vegetačných múrov, komunikácií, letísk, a odvodňovacích prvkov. Povesť spoločensky prospešnej firmy si získala podporou hokeja, vinobrania a charity.