Britterm

Britterm

Ipeľské tehelne Britterm sú pokračovateľom stá­ročnej tradície využívania žiaruvzdor­ných a keramických ílov, ktorých ložiská sa v Novohrade nachádzajú. Samotné Ipeľské tehelne vznikli v roku 1950 ako národný podnik a to spojením viace­rých malých i väčších tehelní. V súčasnosti naša spoločnosť vyrába viac ako 40 druhov rôznych tehál, ktoré svojou skladbou a vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá, ktoré požaduje moderná stavebná výroba.