Penetrácia slúži pre zjednotenie a spevnenie podkladu, obmedzenie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti ďalšej vrstvy materiálu. Kvalitne prevedená penetrácia predchádza pnutiu pri vysychaní a následnému lúpaniu ďalších vrstiev, prípadne tvorbe fľakov. Penetrácia je v rámci pracovného postupu podceňovaný ale dôležitý krok, ktorý vo výsledku šetrí čas a znižuje spotrebu ďalšieho nanášaného materiálu.