Hydroizolačné nátery a stierky slúžia k ochrane kritických častí stavby proti vode, vlhkosti, alebo radónu.