Základné sadrokartónové dosky (biele) sú vhodné do suchého vnútorného prostredia s relatívnou vlhkosťou menšou ako 65% pri 20° C.

Nevhodné použitie: kuchyne verejného stravovania, umyvárne, kúpeľne, sprchy, WC, sadrokartónové konštrukcie s vyššími požiadavkami na požiarnu bezpečnosť a pod.