Protipožiarne impregnované sadrokartónové dosky (červené) sú vhodné pre interiéry s relatívnou vlhkosťou do 75% pri 20 ° C (85% po dobu kratšiu ako 10 hod. A do 100% po dobu max. 2 hod.). Pre konštrukcie s požadovanou požiarnou odolnosťou alebo ako ochrana konštrukcie pred požiarom

Tieto dosky sú už navyše opatrené impregnáciou.