Investície do drevených materiálov sa vrátia nielen vďaka ich vlastnostiam, akými sú dlhá životnosť a výborné izolačné vlastnosti, ale tiež vďaka pôsobeniu dreva ako prírodného materiálu na človeka.