Hydroizolačná fólia slúži k ochrane stavby pred pôsobením vody a vlhkosti.

Jednotlivé druhy slúžia podľa funkcie a umiestnenia ako:

  • hydroizolácie plochých striech a strešné membrány,
  • hydroizolácie základov - nopová fólia v kombinácii s nepriepustnou polyetylénovou fóliou,
  • hydroizolácie terás,
  • hydroizolácie balkónov,
  • hydroizolácie bazénov,
  • hydroizolácia jazierok a pod.