Asfaltové pásy a pásy z oxidovaného asfaltu slúžiace ako parozábrana v strešných plášťoch alebo spodnej vrstve viacvrstvovej vodotesnej izolácie.