Plot v detstve symbolizuje tajomstvo, dobrodružstvo a letné prázdniny. Oddeľuje dva svety a dodáva im na zaujímavosti. Chystáte sa oplotiť záhradu alebo pozemok? S našim návodom na stavbu plotu s pletivom to zvládnete na rovnom i zakrivenom povrchu. Celý návod si radšej prečítajte dopredu. Budete mať lepšiu predstavu, čo k stavbe plotu budete potrebovať a ako sa na ňu pripraviť.

 • Potrebný materiál nájdete v našich predajniach
 • Prečítajte si tiež článok o stavbe plotu s podhrabovou doskou a o montáži brány alebo bránky

 

Založenie stĺpikov plotu a montáž pletiva

 

Jednoduchá inštalácia v rovnom teréne

 • Vytýčte si trasu, kadiaľ oplotenia povedie.
 • Vykopte diery pre stĺpiky, ideálne s priemerom 15-23 cm, vzdialenej 2,5-3 metre od seba. Diery musia siahať do hĺbky, kde už nezamŕza pôda, teda najmenej 80 cm. Hĺbka všetkých dier by mala byť približne rovnaká.

 

 • Do dier stavte stĺpiky, určené pre oplotenie štvorhranným pletivom, aby na povrchu vyčnievali rovnako dlhé časti stĺpika. Potrebnú výšku určuje príchytka napínacieho drôtu.
 • Stĺpiky v správnej výške zafixujte betónom alebo zemnými skrutkami. Betón nechajte ideálne týždeň riadne zatuhnúť.
 • Každý ôsmy stĺpik a tiež stĺpiky v rohoch a na koncoch plotu je potreba zafixovať vzperami správnej dĺžky tak, aby pôsobili proti ťahu pletiva. Aj vzpery je potreba zabetónovať a priskrutkovať k stĺpikom v dvoch tretinách nadzemnej výšky. So stĺpikom by mali zvierať uhol 45 stupňov. Dĺžka vzpier by mala byť rovnaká ako dĺžka stĺpikov.

 

 • Stĺpiky upevnite najmenej tri vodorovné rady napínacích drôtov. Horný drôt je prichytený pomocou príchytky napínacieho drôtu. Spodná drôt by mal byť umiestnený vo výške 5-10 cm nad zemou. Všetky drôty vypnite pomocou napínača.
 • Celú úlohu štvorhranného pletiva rozviňte pozdĺž budúceho plota - opatrne ťahajte za konce špagátu, až pletivo roztiahnete do jednej plochej rohože.
 • Horná uzly pletiva rozpleťte a približne každý šiesty priviažte k hornému napínaciemu drôtu. Krajné zvislú stranu pletiva priviažte pomocou viazacieho drôtu ku koncovému stĺpiku.

 

 • Pletivo, ktoré visí na hornom drôte a na koncovom stĺpiku, napnite v smere od koncového stĺpika tak, že ho na druhom konci, najviac však vo vzdialenosti 25 metrov, osadíte napínacím klincom do pletiva a k vypnutiu použijete navijak pripevnené k pevnému predmetu.
 • Vypnuté štvorhranné pletivo prichyťte ku strednému a spodnému vodorovnému napínaciemu drôtu. Namiesto viazacieho drôtu môžete použiť špeciálne svorky. K hornému drôtu pletivo pripevnite uzavretím horných uzlov pletiva.
 • Ku koncovým aj priebežným stĺpikom pletivo priviažte viazacím drôtom.
 • Na vršky stĺpikov nasaďte ochranné koncovky.

 

Ak potrebujete nastaviť pletivo, spojte dve časti pletiva dohromady podľa návodu, tak ako to vidíte na obrázku.

Rozpájanie: Na rozmotanom a na zemi voľne položenom pletive odtiahnite oba konce jednej špirály drôtu. Pre rozpojenie pletiva otáčajte uvoľnenú špirálou proti smeru hodinových ručičiek až do jej úplného vybratia. Tým dôjde k rozpojeniu pletiva na dve časti.

Spájanie: Pre spojenie dvoch častí pletiva postupujte opačne. Voľné konce pletiva priložte k sebe a vopred uvoľnenú drôtenou špirálou otáčajte v smere hodinových ručičiek. Tým dôjde k spojeniu voľných koncov pletiva. Potom oba konce špirály zahnite do pôvodného tvaru.

Inštalácia štvorhranného pletiva v nerovnom teréne

Štvorhranné pletivo je pevné, ale na väčšie vzdialenosti je tiež pružné a menším terénnym vlnám sa prispôsobí. Ak riešite väčšie terénne nerovnosti alebo schody, potom postupne inštalujte a vypínajte kratšie úseky plotu a pletivo častejšie nadväzujte. Odporúčaná dĺžka jedného úseku pri výškovom rozdiele do 20 cm je okolo 6 metrov.

Za inšpiráciu k článku ďakujeme nášmu dodávateľovi plotov firme Pilecký.

Nákupný zoznam

 • štvorhranné pletivo
 • Stĺpiky
 • viazací drôt
 • napínací drôt
 • napinák
 • ochranné koncovky
 • Zemné skrutky (alebo betón)