ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene sídla spoločnosti
BEKWOODCOTE s.r.o. s účinnosťou od 17.04.2020.


Vajnorská 135
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Všetku korešpondenciu prosíme zasielať na novú adresu.
Prosíme o zmenu údajov vo Vašej evidencii.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tím Woodcote