Grafické návrhy kúpeľne

 

VARIANTA

1)  POČET NÁVRHOV

2) POČET ÚPRAV

 CENA VARIANTU

 BASIC (kúpeľňa + wc)

 1

2+2

ZADARMO

 EXPRES

 1

  80 €

EXPRES - náhľady do 24hodín, bližšie informácie získate u našich odborných predajcov

1) Počet návrhov (vizualizácií) kúpeľne
Jednotlivé návrhy kúpeľne sa môžu líšiť skladbou obkladu, sériou obkladu, zariaďovacími predmetmi a ich rozmiestnením. Návrhy sú spracované na
jeden pôdorys kúpeľne+WC.

2) Úprava obkladov
Možnosť prevedenia dodatočných úprav vybranej série obkladu po vytvorení návrhov (zmena skladby obkladu, zmena farebného prevedenia v rámci vybranej série atď.)
, zmena pôdorysu, výmena zariaďovacích predmetov, zmena ich umiestnenia, a zámena série obkladov. 

 PRÍPLATKY

3)  ĎALŠÍ NÁVRH

Cena 

20 € 

3) Ďalší návrh kúpeľne
Ak si chcete vyberať z viacerých návrhov kúpeľne, máte možnosť si tento ďalší návrh objednať. 

Podmienky vizualizácií

 • Objednaný variant vizualizácie vrátane príplatkov sa platí dopredu už pri odovzdaní podkladov na spracovanie vizualizácie.
 • „GRAFICKÝ NÁVRH ZADARMO“ získate v prípade objednania základného variantu BASIC.
 • Cena vizualizácie zahŕňa jednu miestnosť, ak je samostane kúpeľňa a WC, berie sa to ako jedna kúpeľňa.
 • Pri odovzdaní všetkých podkladov sa spracuje návrh dispozície kúpeľne, ktorý sa zašle e-mailom zákazníkovi na schválenie.
 • Po odsúhlasení návrhu dispozície kúpeľne zákazníkom sa spracuje kompletná vizualizácia.
 • Kompletná vizualizácia obsahuje zakótovaný pôdorys, aj s kótami stredov zariaďovacích predmetov a rozpis množstva použitého obkladu.
 • Vizualizácia neobsahuje rezy škár jednotlivých stien.
 • Odsúhlasenú vizualizáciu dostanete v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú uvediete do formulára pri objednaní.

Podklady na spracovanie vizualizácie

 • Formulár, ktorý vyplníte s naším predajcom vo vzorkovni / predajni.
 • Výkres alebo náčrtok miestnosti. Je dôležité skontrolovať, či náčrtok obsahuje všetky rozmery stien, výšku stropu, vzdialenosť okien a dverí od rohu stien a ich rozmery. Pri oknách je dôležitá aj výška okna a výška parapetu od zeme. Ak už máte pevne dané rozvody vody a odpadu, musí byť ich umiestnenie tiež zakreslené v náčrtku.
 • V prípade, že je kúpeľňa umiestnená v podkroví, je nutné k náčrtku priložiť aj rez miestnosti, v ktorej je znázornená „podkrovná šikmina“ a jej rozmery.
 • V náčrtku by malo byť zakreslené presné alebo približné rozmiestnenie zariaďovacích predmetov.

Termíny spracovania vizualizácií

 • Prvý návrh kúpeľne (BASIC, WC) spracujeme najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia všetkých potrebných podkladov.
 • Prvé návrhy variantu EXPRES dostane zákazník na e-mail do 24 hodín po zadaní vo vzorkovni / predajni.
 • Prípadné zmeny a úpravy (BASIC, WC) spracujeme do 2 pracovných dní od ich doručenia.
 • Zmeny v návrhoch pri variantu EXPRES obdrží zákazník do 1 pracovného dňa od ich predania mailom grafickému špecialistovi.
 • Ukončenú vizualizáciu odosielame do 2 pracovných dní od konečného odsúhlasenia návrhu zákazníkovi e-mailom.

Na niektorých predajniach môžu platiť iné podmienky. Informujte sa na vami vybranej predajni DPK WOODCOTE.

Aby sme sa mohli plne venovať vašim potrebám, odporúčame dohodnúť si nezáväznú schôdzku s naším odborným predajcom.