Nárok na výplatu 80 € späť za každú kúpenú vonkajšiu roletu na solárny pohon SSL môže uplatniť koncový zákazník, ktorý sa v období od 18. 5. 2020 do
31. 7. 2020 zaregistruje na portáli www.velux.sk/letovtieni a najneskôr do 31. 7. 2020 na tom istom portáli uloží kópiu faktúry (s dátumom nákupu medzi
18. 5. – 18. 7. 2020).

Maximálny počet vonkajších roliet na jednu registráciu je 10 ks.

Akciovú ponuku nie je možné kombinovať s projektovou zľavou od spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. ani žiadnymi inými špeciálnymi akciami.

Kompletné informácie a pravidlá nájdete na: www.velux.sk/letovtieni

Platnosť ponuky
-