Firemná kultúra spoločnosti WOODCOTE má svoje korene v našom zámere postarať sa o našich kolegov, zákazníkov a všetkých, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti. Veríme v tvrdú prácu, spoluprácu a zjednotenie v záujme jedného spoločného cieľa – vytvoriť pre našich zákazníkov čo najlepšiu skúsenosť. Prijímame a udržiavame najlepších a najúspešnejších kolegov v branži, ktorí si cenia tímovú prácu, prijímajú inovácie a prosperujú v rýchlo sa rozvíjajúcom a náročnom prostredí. Budujeme dlhotrvajúce partnerstvá s našimi zákazníkmi a dodávateľmi produktov, či služieb.

Za úspech vďačíme vo veľkej miere podnikateľskému duchu našich zamestnancov poskytujúcich služby zákazníkom po celej krajine. Dobré nápady neprichádzajú iba zhora. Inovácie prichádzajú od všetkých kolegov na všetkých úrovniach spoločnosti. Platilo to už od nášho vzniku, keď naši zakladatelia vymysleli nový spôsob podnikania a zmenili odvetvie vytvorením maloobchodných predajní.

Kolegovia v spoločnosti WOODCOTE spolu nielen pracujú, ale sa aj bavia. Sú súčasťou rodiny s nesmiernou pracovnou morálkou a bohatými hodnotami, ktoré siahajú do rokov formovania spoločnosti. Práca v spoločnosti WOODCOTE je kariéra, nielen práca. Priateľstvo a nadšenie v našom každodennom živote pomáha inšpirovať zákaznícke služby, ktoré v tomto odbore nemajú obdobu. Tým, že si vždy nájdeme čas na oslavu osobných a profesionálnych úspechov nášho tímu, udržiavame našu kultúru, dlhoročné hodnoty a pripravujeme sa na ešte väčší úspech v budúcnosti.

Usilovne pracujeme na tom, aby sme poskytli zmysluplný vplyv zameraním našej podpory na základné potreby, rodiny, vzdelanie, kvalifikované remeslá a šport – sme partnerom hokeja v Liberci a Českej ragbyovej únie. Naše pobočky v celej krajine sú tiež veľmi aktívne a podporujú množstvo aktivít na lokálnej úrovni.
 
Naši zakladatelia verili, že jednoduchá filozofia môže zabezpečiť úspech spoločnosti WOODCOTE. „Byť víťazom. Nebáť sa výziev. Byť skutočným tímovým hráčom so zdravým rozumom. Silná pracovná morálka. Ochota odovzdať maximum v prístupe a pracovnom úsilí.Náš úspech by nebol možný bez našej tradície výchovy talentov a schopností našich spolupracovníkov odovzdávať maximum našim zákazníkom a našim partnerom.