Podlahové potery a samonivelizačné hmoty slúžia na vyrovnanie nerovností základu podlahy pred položením nášľapnej vrstvy, prípadne ďalších izolačných vrstiev. Ďalšou funkciou vyrovnávacej vrstvy je prenášať zaťaženie do nosného podkladu.