Pri použití loga spoločnosti Woodcote sa prosím riaďte všeobecnými pravidlami viď nižšie alebo podľa podrobnejšieho firemného manuálu. V prípade potreby Vám budeme radi nápomocní.

Použitie loga v skratke

  • Logo primárne umiestňujeme do pravého horného rohu. Pokiaľ to okolnosti nedovoľujú, môže byť umiestnené aj v jednom z ďalších rohov.
  • Logo zarovnáme hore alebo dole a odsadíme ho od pravého alebo ľavého okraja vo vzdialenosti pomyselného rámčeku stránky. 

Definícia modrej farby

RGB 19/61/141
CMYK 100/85/0/13
PANTONE 2747C