Vyberte si jednu z ciest, alebo si s nami prezrite všetky a potom sa rozhodnite, ktorá sa vám najviac páči a v ktorej sa cítite najlepšie.

 

TRAINEE PROGRAM PRE INTERNÝ PREDAJ/PREDAJ V SHOWROOME

Zamerajte svoju kariéru na predaj založený na vzťahu so zákazníkmi. Budete pracovať od základov, aby ste získali pevný základ vedomostí o produktoch, prevádzke a zákazníkoch, a vynikali vo svojej kariére v oblasti obchodu. Vaše školenie bude pozostávať z nasledujúcich fáz:

Sklad: Praktické skúsenosti s našimi produktami vrátane prepravy a prijímania tovaru.

Interný predaj/predaj v showroome: Budete pracovať priamo so zákazníkmi, pričom súčasne získate vedomosti o produktoch a osvojíte si naše systémy a procesy. Budete rozvíjať svoje zručnosti potrebné na to, aby ste sa stali úspešným predajcom, a zároveň si budete vytvárať vzťahy s našimi zákazníkmi a predajným personálom.

Po dokončení školiaceho programu pre interný predaj/predaj v showroome budete zastávať predajné pozície v kontakte s existujúcimi zákazníkmi. To zahŕňa: poskytovanie detailných informácií o cenách a zásobách, vytváranie ponúk a nadväzovanie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi.

TRAINEE PROGRAM PRE EXTERNÝ PREDAJ/OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Staňte sa súčasťou obchodného rozvoja s dlhodobou perspektívou. Svoje zaškolenie zamerané na externý predaj začnete v prvom rade pod vedením nášho vedúceho pobočky. Dozviete sa o zabezpečení tovaru a služieb pre našich zákazníkom, o poradenstve pre zákazníkov, porozumiete procesom prepravy a doručovania produktov. Súčasťou je porozumenie hlavným prínosom služieb zákazníkom, sortimentu výrobkov, možností služieb, flexibility dodávok, ako aj oboznámenie sa s našimi produktovými skupinami. Táto fáza by mala trvať jeden mesiac. Zahŕňa tiež návštevy u vybraných zákazníkov s najlepším obchodným zástupcom v danej pobočke, ktorý bude počas prvých mesiacov vašim mentorom.

On-line školenie: Naučíte sa, aké dôležité je uspokojiť dopyt zákazníkov v čo najkratšom reakčnom čase, okamžitom riešení situácie na mieste u zákazníka a včasnom, či kompletnom doručení tovaru. Zameriate sa tiež na to, ako zvládnuť manažment všetkých predajných pozícií s ohľadom na spokojnosť súčasných aj potenciálnych zákazníkov. Toto všetko sa dozviete prostredníctvom on-line školenia, ktoré organizujeme v spolupráci s našim externým lektorom.

Školenie v centrále spoločnosti: Navštívite na dva týždne naše sídla firmy v Bratislave alebo v Prahe, aby ste v rámci našich školiacich programov pre dodávateľov (tzv. produktové školenia) nadviazali kontakty s produktovými manažérmi. Absolvujete komplexné školenie o produktoch. Získate školenie v oblasti poskytovania kreditov a porozumenie procesom. Informácie o našich obchodných modeloch vám odovzdajú skúsení lídri produktových skupín, či už ide o suchú výstavbu, rôzne stavebné materiály, drevo atď.

Po dokončení školiaceho programu pre externý predaj/obchodných zástupcov sa presuniete do pobočky. Tam sa budete zameriavať na rozvoj predajných zručností, plnenie predajných cieľov a budovanie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi a dodávateľmi.

TRAINEE PROGRAM PRE KREDITNÉ ODDELENIE

Budete pracovať ako súčasť úspešného tímu kreditného oddelenia so zameraním na služby zákazníkom. Vaše trojmesačné školenie bude pozostávať z nasledujúcich fáz:

Operácie v sklade/pobočke: Prvé dva týždne absolvujete v skladových priestoroch, v obchodných a prevádzkových oddeleniach, ako aj na návštevách zákazníkov a získate ďalšie informácie o našej branži.

Boot Camp na kreditnom oddelení: Tu strávite svoj tretí týždeň s ostatnými nováčikmi. Počas tohto týždňa získate zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste mohli následne s čo najviac informáciami pokračovať na oddelení, do ktorého sa vrátite.
Po návrate budete pracovať s prideleným mentorom, ktorý vás prevedie základnými kompetenciami kreditného oddelenia. 

Váš čas strávený v školiacom programe pre kreditné oddelenie povedie ku kariérnemu postupu v oblasti poskytovania kreditov v rámci siete pobočiek Woodcote.

TRAINEE PROGRAM PRE NÁKUP

Zabezpečenie dodávok, obstarávania a operácií v rámci divízie nákupu spoločnosti Woodcote. Prvé 3 až 6 mesiacov strávite pod vedením ďalších spolupracovníkov, budete sa zúčastňovať zaškolenia na konkrétnom pracovisku a prebiehajúceho on-line vzdelávania. Vaše školenie bude pozostávať z nasledujúcich fáz:

Sklad: Poskytnutie praktických skúseností s našimi produktmi vrátane prepravy a prijímania materiálov.

Účtovníctvo: Zameranie sa na riešenie pohľadávok a záväzkov.

Produktmanažment: Zameranie sa na zákaznícke služby a vzťahy s dodávateľmi.

Nákup: Naučíte sa, ako funguje nákupný proces a ako si správne zorganizovať svoju dennú, týždennú a mesačnú prácu.

Záujemcovia, ktorí absolvujú školiaci program pre nákup, zvyčajne postúpia na pozíciu nákupcu v rámci spoločnosti Woodcote. 

TRAINEE PROGRAM PRE LOGISTIKU

Naučíte sa zlepšovať procesy a efektivitu práce s popredným dodávateľom v odbore. Svoje trojmesačné školiace obdobie strávite so zameraním na logistiku, dodávateľský reťazec, distribúciu a skladovanie v jednom z logistických alebo distribučných centier spoločnosti Woodcote. Získate nástroje a vedomosti, ktoré potrebujete pre kariéru pri obchodných operáciách a logistike.

Distribučné centrum: Strávite čas prijímaním, vyskladnením, odoslaním a počítaním cyklov, aby ste sa dozvedeli viac o týchto segmentoch našej obchodnej činnosti.

Predajne: Budete pracovať v oblasti pultového predaja Woodcote, aby ste lepšie pochopili pracovníkov skladu a inerného predaja. Pomôže vám to pochopiť celý proces cyklu objednávky z distribučného centra alebo pobočky až po koncového používateľa.

Typická kariérna cesta sa pre začínajúceho pracovníka v logistike vyvíja do roly zameranej na fungovanie prevádzky v rámci pobočky alebo distribučného centra Woodcote.