Vážený zákazník, vratné palety a obaly, ktoré ste od nás nakúpili, je možné vrátiť späť do predajní Woodcote Group a.s. do 10.06.2024.

V období 11.06. – 10.07.2024 palety a obaly späť nevykupujeme. Toto naše rozhodnutie vyplýva z dôvodu blížiacich sa inventúr na našich skladoch a polročného uzavretia paletového salda u našich dodávateľov.

Pri spätnom odbere (vrátení) paliet a obalov, je zákazníkovi dobropisovaná predajná cena, znížená o opotrebovanie (amortizáciu) paliet. Palety a obaly, ktoré nestihnete vrátiť do 10.06.2024 budeme opäť vykupovať od 11.07.2024