km beta logo

KM Beta

Juhomoravská spoločnosť KM Beta od roku 1996 vyrába obľúbenú betónovú strešnú krytinu, vápennopieskové tehly, pálené murovacie bloky, stropné vložky, nosníky, a tiež suché maltové zmesi, pre ktorých výrobu využíva rozsiahle lokálne ložiská jemných kremičitých pieskov.