Dörken logo

Dörken

„DÖRKEN chráni hodnoty“ – je naším heslom už viac ako 125 rokov. Na jednej strane toto motto platí velmi konkrétne: pre membrány a nátery, ktoré chránia a udržujú hodnotu stavebných konštrukcií a celých budov. Na druhej strane ale tiež v prenesenom význame: ako rodinná spoločnost s viac ako 1 000 zamestnancami preberáme zodpovednosť za ludí, za spoločnosť ako celok a za životné prostredie. To dokazujú naše opatrenia v oblasti kvality a bezpečnosti na všetkých úrovniach.