ponuka tovarov

Stavebné centrá

 
Partneri

 
KVIP.sk
 
KVIP kúpeľne
 
Dvere a Podlahy Woodcote.sk
 
 
 

Prívesný vozík ZADARMO

Ak si u nás zakúpite tovar väčšieho objemu alebo váhy vo finančnom objeme minimálne 200 EUR, prívesný vozík na dobu 4 hodiny dostanete od nás ZADARMO.

V prípade prekročenia časového limitu zaplatíte za každú začatú hodinu 5 EUR, a to len za čas, ktorý uplynie po prvých 4 hodinách, maximálne však 20 Eur na 24 hodín.    
Ak máte záujem len o zapožičanie prívesného vozíka bez nákupu tovaru, cena za zapožičanie vozíka na 24 hodín je 20 Eur.

Pri podpise zmluvy zaplatíte do pokladne 300 EUR v hotovosti ako kauciu, pričom táto čiastka Vám bude po riadnom vrátení prívesného vozíka vrátená. V prípade poškodenia, zničenia, straty či odcudzenia prívesného vozíka bude  kaucia započítaná ako náhrada spôsobenej škody.

Celé znenie Zmluvy o vypožičaní prívesného vozíka aj Preberací protokol vám radi poskytnú interní predajcovia na našich Stavebných centrách.

WOODCOTE Tím