Buďte energeticky sebestační, myslite ekologicky a ušetríte. Solárne systémy sú v dlhodobom horizonte najhospodárnejším zdrojom elektriny pre rodinné domy a vďaka európskym dotáciám sú teraz dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Vo Woodcote vám s realizáciou vlastnej fotovoltaickej elektrárne pomôžeme a navrhneme vám systém na mieru vašim možnostiam a potrebám.

Dotácia

V rámci projektu Zelená domácnosť majú teraz domácnosti nárok získať finančný príspevok na fotovoltaickú elektráreň s výkonom do 10 kW. Pokiaľ máte záujem o viac informácií, alebo viete, že máte nárok na podporu, kontaktujte nás.

 

Ako získať dotáciu

1. krok - Kontaktujte nás

Spojte sa s nami a my vám pomôžeme požiadať o dotáciu a nájsť ideálne riešenie pre jej plné čerpanie.

2. krok - Vyberte si elektráreň

Stanovíme všetky vaše možnosti a potreby a vy tak budete mať jasno pri výbere pre vás najvhodnejšieho typu elektrárne.

3. krok - Požiadajte o poukážku od energetickej agentúry

Poukážka má platnosť 30 dní a tak je nutné ju doručiť zhotoviteľovi s dostatočným predstihom, vrátane všetkých nutných dokumentov. Aj s tým vám pomôžeme.

4. krok - Dohodnite si termín realizácie a inštalácie

Po ukončení všetkých legislatívnych povinností a udelení dotácie sa spoločne dohodneme na termíne realizácie. Potom už len zostáva uviesť elektráreň do chodu

   

  Dotácie a podmienky získania

  Finančný príspevok na zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SK prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnosť II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetových stránkach zelenadomacnostiam.sk . Skupina Woodcote je zapísaná v Zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnosť II.

  Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

  Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

  1. Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby, rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu
  2. O nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
  3. Rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
  4. Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

  Na inštaláciu fotovoltaických panelov v rodinnom dome:

  •   Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
  •   Fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu