Armstrong je svetový líder v dizajne a výrobe inovatívnych stropných systémov pre komerčné i bytovú výstavbu. Armstrong dbá pri navrhovaní produktov ako na vytváranie zdravého prostredia vo vnútri budov, tak na ochranu prírody počas výroby aj po čas celého životného cyklu výrobkov.